VÅR VISJON

Vi skal tilby lønnsomme og bærekraftige mobilitetsløsninger som gir kundene en enklere hverdag.

VÅRE VERDIER

Vi er til å stole på.
Vi holder det vi lover, og stiller opp for kunder, leverandører og ansatte.
Vi er driftige.
Vi setter ambisiøse mål og jobber hardt for å nå dem.
Vi løfter hverandre.
Vi behandler hverandre med respekt, deler kunnskap, og hjelper hverandre til å lykkes.
Vi utvikler oss.
Vi bygger kompetanse og smarte løsninger for et konsern i vekst.
Vi tar ansvar.
Vi investerer i morgendagen gjennom bærekraftige valg i dag.

……………………

MILJØFYRTÅRn - SERTIFISERT

Den økte ressursbruken fra en voksende og stadig rikere befolkning påvirker klima og miljø, klimaendringene må stanses for å skape bærekraftig utvikling. Vi vet at utslippene våre må reduseres; det starter med oss, og hvordan vi jobber med samarbeidspartnere, importører og leverandører. 5 Av Auto 8-8s avdelinger er sertifisering Miljøfyrtårn, og det arbeides aktivt med mål om sertifisering av de resterende 2 avdelingene i løpet av inneværende år. Sertifiseringen innebærer at vi kontinuerlig jobber for redusert klimaavtrykk gjennom bærekraftig og ansvarlig drift.

……………………

Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Alle selskap har ansvar for å jobbe aktivt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. I Auto 8-8 gjør vi dette gjennom vår rolle som arbeidsgiver, gjennom vår påvirkningskraft som innkjøper og som aktiv deltaker i interesseorganisasjoner.

Konsernets har gjennomført tiltak for å forebygge, og redusere, omfanget av mulige brudd.

Siden innføringen av Åpenhetsloven, har vi tatt nye grep for å forbedre vår innsats. Vårt fokus har vært tettere oppfølgning av leverandørkjeder og forretningspartnere. Målet med disse tiltakene er å bidra til systematisk arbeid for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vår redegjørelse for aktsomhetsvurderinger kan du lese her >>>

Kontakt for info om Åpenhetsloven aapenhetsloven@auto8-8.no