Dacia veihjelp

Hvis det oppstår en skade på din Dacia så du ikke kan fortsette reisen, ta kontakt med Dacia Veihjelp.

Hvis det oppstår et havari, skade eller feil på din Dacia slik at du ikke kan fortsette reisen, ring vår døgnåpne telefon kostnadsfritt* på:

800 10 061
*Kun gratis fra Norge

Dacia Veihjelp gjelder hvis din Dacia får et havari, skade eller feil slik at den ikke kan kjøres videre. Et havari, skade eller feil som berettiger Dacia Veihjelp er definert som:

  • En plutselig og uforutsigelig stans som skyldes feil i en mekanisk, elektrisk eller elektronisk komponent og fører til at bilen ikke kan kjøres videre og som ikke skyldes manglende vedlikehold. Bilen må ha vært til service i samsvar med angivelsene i Dacias servicehefte.

Garantiens rekkevidde
Hjelp på stedet
Hvis det er praktisk mulig, og reparasjonen vil koste mindre enn tauingen, vil nødvendige reparasjoner bli gjort på stedet.

Tauing
Tauing utføres av sikkerhetsgrunner hvis det ikke er mulig å reparere bilen på stedet i løpet av rimelig tid. Hvis avstanden fra skadestedet og hjem er mindre enn 50 km, blir bilen brakt til ditt lokale Dacia-verksted. Hvis avstanden er over 50 km eller hvis havariet skjer i utlandet, blir bilen tauet til nærmeste Dacia-verksted.

Dette er en alt-tekst