Personvern

Denne personvernerklæringen gjelder for behandlingen av personopplysninger som gjøres av selskapene i Auto 8-8 gruppen.

Behandlingsansvarlig ihht personvernopplysningsloven er:

Auto 8-8 Bil AS
Vika 6
6490 Eide

Kontakt: gdpr@auto8-8.no

Auto 8-8 Bil tar ditt personvern på alvor. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan selskapene i Auto 8-8 gruppen samler inn og benytter dine personopplysninger, og hvem de deles med. Som behandlingsansvarlig vil vi sørge for at vi bruker opplysningene vi har om deg i tråd med personvernlovgivningen.


1. Hvilke opplysninger samler vi inn?

Vi samler inn opplysninger som:

  • Kontaktopplysninger som navn, adresse, epost og telefonnummer
  • Kjøpsinformasjon som bilmodell, produkt og tjenester
  • Finansielle opplysninger i forbindelse med søknad om billån eller leasing
  • Brukeratferd (hjemmeside og sosiale media knyttet til våre selskaper)

Når loven tillater det, kan vi kombinere informasjonen vi har med informasjonen om deg eller dine interesser, sosioøkonomisk og sosialdemografisk status, online identifikatorer og nåværende kontaktopplysninger som samles inn av tredjepart, som markedsføringsbyråer og fra offentlige kilder. Vi kan være lovpålagt å samle inn visse personlige opplysninger. Vi kan også være pålagt å samle inn dine personlige opplysninger som et resultat av et kontraktsforhold med deg. Unnlater man å gi slik kan det forhindre eller forsinke oppfyllelsen av disse forpliktelsene.


2. Hvem dine personlige opplysninger vil deles med:

For administrasjon av ditt kundeforhold, og for å gi deg best mulig service, kan vi dele dine personopplysninger med våre samarbeidspartnere. Vi legger stor vekt på å sikre at de beskytter informasjonen din i like stor grad som vi gjør. Dette ivaretas i databehandleravtaler mellom Auto 8-8 (behandlingsansvarlig) og samarbeidspartner (databehandler)

2.1. Tjenesteleverandører

Vi deler informasjon med selskaper eller andre organisasjoner som vi har engasjert til å tilby tjenester på våre vegne, for eksempel web hosting selskaper, postleverandører, analyseleverandører, arrangementstjenester og leverandører av informasjonsteknologi.

Disse selskapene er pålagt strenge forpliktelser om å beskytte informasjonen din, i samsvar med gjeldende personvernregelverk, inkludert GDPR.

2.2. Bilimportører

Vi deler informasjon med våre til enhver tids gjeldende bilimportører. Dette omfatter person- og kjøretøyopplysninger. Selskapene er pålagt strenge forpliktelser om å beskytte informasjonen din, i samsvar med gjeldende personvernregelverk, inkludert GDPR.

En fullstendig oversikt over hvordan de ulike importørene behandler personopplysninger, inkludert hvilke personopplysninger som brukes, hvem du kan kontakte og hvilke rettigheter du har, er tilgjengelig på:

Ford: https://www.ford.no/nyttig-info/personvern
Nissan: https://www.nissan.no/gdpr.html
Hyundai: https://www.hyundai.no/personvern/
Mazda: https://www.mazda.no/personvern/
Mitsubishi: https://www.mitsubishi-motors.no/personvernerkl%C3%A6ring/
Subaru: https://www.subaru.no/personvern-og-informasjonskapsler
Suzuki: https://suzuki.no/personvern/
Renault: https://renault.no/personvern-og-copyright

I tillegg til denne personvernerklæringen har enkelte produkter og tjenester (inkludert noen applikasjoner) utgitt av våre samarbeidspartnere egne retningslinjer for personvern som beskriver mer detaljert hvordan dine personlige opplysninger brukes i en bestemt sammenheng. Du kan også finne ut mer om hvilken informasjon kjøretøyet ditt samler inn og bruker, ved å konsultere eierhåndboken eller tilhørende applikasjon (hvis tilgjengelig).

2.3. Finansiering av bilkjøp

Auto 8-8 samarbeider med ulike selskaper om finansiering av bilkjøp. Dersom du velger å finansiere ditt bilkjøp vil det innhentes flere opplysninger om deg, som for eksempel navn, personnummer og kredittopplysninger. Vår samarbeidspartner er behandlingsansvarlig for alle opplysninger som innhentes og brukes for dette formålet.

Innhenting av personopplysningene er nødvendige for å inngå, gjennomføre og administrere finansieringsavtalen med deg, i samsvar med GDPR artikkel 6(1)(b).

En fullstendig oversikt over hvordan våre samarbeidspartnere behandler dine personopplysninger, inkludert hvilke personopplysninger som brukes, hvem du kan kontakte og hvilke rettigheter du har, er tilgjengelig på hjemmesiden til valgte finansieringsselskap.

2.4. Etterlevelse av lovregler og sikkerhet

I henhold til lov, rettsprosess, rettstvist og/eller på forespørsel fra allmennheten og myndighetene i og utenfor landet du bor i, kan vi måtte oppgi din personlige informasjon på grunnlag av nasjonal sikkerhet, opprettholdelse av lov og orden eller andre spørsmål av allmenn interesse. Vi vil informere deg i slike tilfeller, så fremt dette er tillatt i henhold til lov.

2.5. Overføring av personopplysninger internasjonalt

Din personlige informasjon vil bli behandlet i samsvar med norsk lov om databeskyttelse, og kan overføres innen EØS, samt land utenfor EØS (inkludert til USA). Landene som vi overfører dine personlige opplysninger til vil ikke alltid anses av EU-kommisjonen til å sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personlig informasjon. Som følge av dette, vil vi, når vi overfører dine personlige opplysninger utenfor EØS, sette inn passende garantier i samsvar med våre juridiske forpliktelser for å sikre at dine personlige opplysninger er tilstrekkelig beskyttet, uavhengig av landet de overføres til.

For å bedre vår service, og for administrasjon av kundeforholdet kan vi dele dine personlige opplysninger med.

Når vi deler din personlige informasjon, vil vi sørge for at de brukes til formål som er kompatible med de som er beskrevet i denne kunngjøringen.

3. Nyhetsbrev og direktemarkedsføring:

For å holde deg oppdatert kan vi, når du samtykker til det eller det foreligger et eksisterende kundeforhold i henhold til markedsføringsloven § 15, bruke opplysningene du oppgir til direkte markedsføring. Det inkluderer nyhetsbrev og relevante tilbud samt arrangementer på e-post, telefon, SMS, post/brev. Ditt samtykke gjelder inntil du eventuelt trekker det tilbake. Du kan endre eller oppheve ditt samtykke når som helst ved å sende epost til gdpr@auto8-8.no.


4. Formålet med behandlingen av dine personlige opplysninger:

Under ser dere til hvilke formål Auto 8-8 behandler personopplysninger. Her angis også maksimal oppbevaringstid for personopplysninger. Når oppbevaringsperioden er over blir informasjonen slettet på en sikker måte.

Visning av nettside

Formål
Når du besøker nettsiden vår, behandler vi opplysninger om din enhet, tilkobling og IP-adresse for å vise nettsiden på en måte som er tilpasset det tekniske utstyret du åpner nettsiden med.

Rettslig grunnlag
Den berettigede interessen å kunne vise våre nettsider på en tilpasset måte.

Levere tjenestene våre

Formål
Vi bruker personopplysningene dine til å levere våre tjenester til deg. For eksempel trenger vi kontaktinformasjon for å kunne registrere kjøretøy på deg, sende deg informasjon du har bedt om, kalle ditt kjøretøy inn til service og/ eller periodisk kjøretøykontroll, eller sende deg relevante tilbud basert på ditt kundeforhold.

Rettslig grunnlag
For å oppfylle vår kontrakt med deg. Den berettigede interessen å kunne levere tjenestene våre.

Administrere kundeforholdet og yte support

Formål
Vi bruker personopplysningene dine for å administrere kundeforholdet og å yte support. Vi bruker eksempelvis opplysninger om bilen til å gi deg beskjed dersom det er noe galt med kjøretøyet ditt og til å kalle deg inn til verksted.

Rettslig grunnlag
For å oppfylle vår kontrakt med deg. Den berettigede interessen å levere tjenestene våre og å følge opp kundene.

Utarbeide statistikk og forstå markedstrender

Formål
Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender. Dette gjør vi for å kunne forbedre og videreutvikle produkttilbudene og tjenestene våre. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

Rettslig grunnlag
Den berettigede interessen å kunne forbedre og videreutvikle produktene og tjenestene våre.

Markedsføring

Formål
Vi ønsker å gi deg anbefalinger, produktinformasjon og tjenestetilpasninger som er mest mulig relevant for deg. Dette vil både bli gitt på bakgrunn av din egen atferd, f.eks. på bakgrunn av hvilke produkter du har kjøpt, annonser du har klikket på, eller artikler du har lest, og på bakgrunn av atferden til andre brukere med liknende bruksmønster som deg.

Rettslig grunnlag
Den berettigede interessen å markedsføre tjenestene våre.

Markedsføring på nettsidene våre

Formål
Vi vise deg markedsføring både for våre egne produkter og samarbeidspartneres produkter på våre nettsider.

Rettslig grunnlag
Den berettigede interessen å markedsføre tjenestene våre.

Markedsføring for egne tjenester på SMS, e-post o.l.

Formål
Vi vil sende deg markedsføring for våre egne varer og tjenester av tilsvarende type som du allerede har kjøpt på SMS, e-post og andre elektroniske kommunikasjonsmidler.

Rettslig grunnlag
Den berettigede interessen å markedsføre tjenestene våre.

Markedsføring av samarbeidspartneres tjenester

Formål
Dersom du samtykker til det vil vi sende deg markedsføring for våre samarbeidspartneres varer og tjenester på SMS, e-post og andre elektroniske kommunikasjonsmidler.

Rettslig grunnlag
Samtykke

For å stille teknisk diagnose på bilen

Formål
Informasjon som samles inn gjennom diagnoseapparater som kobles til bilen ved reparasjon eller service. Informasjonen videreformidles til fabrikantene via deres systemer for riktig diagnosestillelse.

Rettslig grunnlag
Samtykke

Bedring av kundeopplevelsen

Formål
Hvis du oppgir at du ikke ønsker å være anonym ved svar på kundetilfredshetsundersøkelser, vil vi benytte svarene dine for å bedre det individuelle kundeforholdet og legge tjenestene enda bedre til rette for alle kundene våre.

Hvis du svarer anonymt benytter vi svarene for å utarbeide statistikker som benyttes i kundetilfredshetsarbeidet.

Rettslig grunnlag
For å oppfylle vår kontrakt med deg. Den berettigede interessen å levere tjenestene våre og å følge opp kundene.

Kvalitetssikring av verkstedtjenestene

Formål
For å forbedre kundeopplevelsen, gjennomfører vi en årlig test av verksteder i kjeden, såkalt «mystery shopping». Du vil som kunde kunne bli kontaktet av en tjenesteleverandør med forespørsel om du vil delta når vi antar tiden er inne til å ta neste service på bilen din.

Det er selvfølgelig helt frivillig å takke ja til en slik henvendelse.

Rettslig grunnlag
For å oppfylle vår kontrakt med deg. Den berettigede interessen å levere tjenestene våre og å følge opp kundene.

5. Dine rettigheter:

Du har rett til å be be om innsyn i, korrigering eller sletting av de personopplysninger vi behandler. Du kan også be om at dine personopplysninger ikke skal behandles, eller be om at behandlingen begrenses. I tillegg har du rett til å be om å få dine personopplysninger utlevert i et standard format.

Du har et ansvar for å oppgi riktige, nøyaktige og fullstendige opplysninger, og for å holde dem oppdatert Du kan oppdatere personopplysningene dine ved å kontakte oss på epost: gdpr@auto8-8.no eller ved å kontakte din nærmeste Auto 8-8 forhandler direkte.

Ved eventuelle forespørsler eller klager knyttet til hvordan vi behandler dine personopplysninger, ber vi deg om å sende en e-post til gdpr@auto8-8.no.

Du har rett til å klage til de relevante personvernmyndighetene ved behov.

Dersom du har spørsmål eller bekymringer angående vår bruk av dine personlige opplysninger, eller ønsker å få tilgang til informasjonen vi innehar om deg, eller utøve noen av de andre rettighetene du har i forhold til dine personlige opplysninger, vennligst kontakt din forhandler i Auto 8-8 gruppen:


Auto 8-8 Sildnes og Halaas AS, foretaksnummer 919 687 304

Avd. Kr. sund AS: Rørgata 4, Løkkemyra, 6517 Kristiansund, Tlf: 71 57 28 00

Avd. Eide AS: Vika 6, 6490 Eide, Tlf: 71 29 99 99

Auto 8-8 Haukebø & Rødseth AS, foretaksnummer 912 511 782      

Enerveien 1A, 6416 Molde, Tlf: 71 20 37 00

Auto 8-8 Ålesund AS, foretaksnummer 982 779 529

Lerstadvegen 534, 6018 Ålesund/ pb 7975 Spjelkavik, 6022 Ålesund, Tlf 70 10 46 00

Auto 8-8 Forum AS, foretaksnummer 959 167 915

Sanderplassen 2, 6813 Førde, Tlf: 57 83 09 60

Auto 8-8 Årø AS, foretaksnummer 979 734 492

Årøhaugen 8, 6422 Molde, Tlf: 71 20 34 00

Auto 8-8 Imaas AS, foretaksnummer 934 283 171

Jordbruksveien 44, 8008 Bodø, Tlf: 74 54 44 60

Du kan også sende oss en epost på gdpr@auto8-8.no.


Vi oppfordrer deg til å kontakte oss for å oppdatere eller rette opp dine personlige opplysninger dersom disse endres, eller hvis de personlige opplysningene vi har om deg er unøyaktige. Dersom du ønsker å klage på måten vi bruker dine personlige opplysninger, håper vi at du i første omgang vil kontakte oss. Du kan imidlertid også klage til; Datatilsynet.

6. Tidsperiode for oppbevaring:

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Personopplysninger som blir behandlet med grunnlag i lov, blir behandlet så lenge lovhjemmelen tillater det.

Som hovedregel lagrer vi personopplysninger i disse periodene:

  • Markedsføringsinformasjon slettes så snart som mulig etter at kundeforholdet er opphørt og senest innen 24 måneder. Dersom du reserverer deg mot markedsføring fra oss sletter vi denne informasjonen umiddelbart.
  • Kjøpsinformasjon lagrer vi relevante opplysninger om i 5 + 2 år
  • Kontaktinformasjon lagrer vi så lenge du har ett aktivt kundeforhold her + lovpålagt tid
  • Kopi av ID-dokumenter (førerkort) slettes innen 3 måneder
  • Servicehistorie og tekniske detaljer for ditt kjøretøy, herunder diagnostikkdata, installerte eller leverte deler og relevant identifikasjonsnummer på kjøretøy oppbevares i kjøretøyets levetid

Ditt samtykke gjelder til det eventuelt blir trukket tilbake.

7. Oppdatering av personvernerklæring:

Auto 8-8 forbeholder seg retten til å oppdatere personvernerklæringen med jevne mellomrom. Ved større endringer vil du bli bedt om å lese gjennom ditt samtykke og akseptere på nytt.