Ford Assistance

Ford Assistanse sørger for at hjelp dersom din bil mot formodning skulle stanse eller ikke starte. Ford Assistanse sikrer deg mobilitet ved teknisk svikt – på tvers av landegrensene. Nedenfor kan du se hva som dekkes ved plutselig inntruffet feil på din Ford.

Hjelp på stedet

Dersom du ikke får start på din Ford vil vår samarbeidspartner forsøke å hjelpe deg videre eller sikre transport til nærmeste autoriserte Ford-verksted.

Tauing

Ved driftsstans som ikke kan utbedres på stedet fraktes bilen til nærmeste autoriserte Ford-verksted eller din “hjemme-forhandler” hvis avstanden er mindre enn 50km.

Leiebil

Dersom din bil ikke kan repareres samme dag vil vår samarbeidspartner ordne en erstatningsbil – begrenset til 2 dager. Kostander utover billeien dekkes av bileier. Dersom lokale forhold gjør at leiebil ikke kan skaffes kan ikke Fords samarbeidspartner holdes ansvarlig.

Hjemreise

Dersom din bil ikke kan repareres samme dag og du er mer enn 80km fra ditt hjemsted vil vår samarbeidspartner dekke kostnadene for reise til hjemmestedet for autoriserte fører og passasjerer. For hjemreisen dekkes kostnadene for togreiser på første klasse. Skulle togreise ta mer enn 6 timer, kan du alternativt velge flybillett på økonomiklasse.

Innkvartering

Hvis, som følge av driftsstans mer enn 80km fra ditt hjemmested og bilen ikke kan repareres samme dag vil samarbeidspartneren dekke overnatting i opptil 3 netter til en pris av maksimum kr 800,- per person per døgn. Utgifter til mat, telefonsamtaler og likende dekkes ikke.

I utlandet

Får du problemer i utlandet og reparasjonen tar mer enn 5 dager eller at bilen ikke kan repareres vil vår samarbeidspartner dekke kostnader for frakt av bilen til nærmeste norske Ford-verksted.

Varighet

Ford Assistanse gjelder frem til første service for nye biler og fornyes deretter ved å følge Fords anbefalte service – og vedlikeholdsprogram hos et autorisert Ford-verksted. Ford Assistanse kan kjøpes for biler som ikke er importert gjennom Ford Motor Norge AS. Kontakt din nærmeste autoriserte Ford-forhandler for ytterligere informasjon.

Begrensninger

Hjelp på stedet, herunder starthjelp er begrenset til en gang per kalenderår. Øvrige selvforskyldte assistanser som f.eks. fastkjøring, utelåsing, punktering eller kollisjon dekkes ikke. Hvis det klart kan henvises til at driftsstans skyldes grov uaktsomhet, overbelastning, manglende vedlikehold eller utilsiktet bruk, som bruker eller eier er ansvarlig for, kan Ford Assistanse sin samarbeidspartner nekte å dekke kostnader. Skulle du ønske å benytte noen av tjenestene ovenfor må du ringe Ford Assistanse. Kostnader for tjenester som ikke organiseres gjennom vår samarbeidsparter eller som ikke har blitt avtalt på forhånd dekkes ikke.

Ford Assistanse: 800 56 105 eller +47 21 52 37 66

Dette er en alt-tekst